ZNAJDUJEMY ROZWIĄZANIA
I WPROWADZAMY JE W ŻYCIE

Nasze usługi

Nasza agencja powstała z połączenia doświadczenia i pasji do projektowania.
Wprowadzamy nowe brandy i ulepszamy już istniejące, a wszystko to robimy, bazując na doświadczeniu i twórczym podejściu do każdego projektu.

Opakowania

Projektowanie opakowań oraz powiązanego systemu komunikacji wizualnej.

Identyfikacja

Logotypy, identyfikacja wizualna, księgi znaku.

Komunikacja BTL

Materiały POS, DTP.

PROJEKTOWANIE TO NASZA PASJA

Nasze prace

Lech Premium Hip Hop 2023
Lech Free Active Hydrate
Lech EASY
Kozel – Promo 2022
LECH PREMIUM – Chmiele Cytrusowe
LECH FREE – Chmiele Cytrusowe
Lech Premium Hip Hop 2022
Lech Free Sour
Lech Premium Wind
Knorr – FIX Smaki Świata
LECH FREE
Amino – Smaki regionów
kontakt

Skontaktuj się z nami

Zadzwoń

+48 604 341 572

Napisz

info@prismstudio.pl

Prism Roman Kondratiuk spółka komandytowo – akcyjna z siedzibą w Krakowie, ul. Cieszyńska 6/17, 30-015 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000967605, NIP 6772476898, kapitał zakładowy w wysokości 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) – w całości wpłacony.

kontakt