ZNAJDUJEMY ROZWIĄZANIA I WPROWADZAMY JE W ŻYCIE

Nasze usługi

Nasza agencja powstała z połączenia doświadczenia i pasji do projektowania.
Wprowadzamy nowe brandy i ulepszamy już istniejące, a wszystko to robimy, bazując na doświadczeniu i twórczym podejściu do każdego projektu.

Opakowania

Opakowania

Projektowanie opakowań oraz powiązanego systemu komunikacji wizualnej.

Identyfikacja

Identyfikacja

Logotypy, identyfikacja wizualna, księgi znaku.

Komunikacja BTL

Komunikacja BTL

Materiały POS, DTP.

PROJEKTOWANIE TO NASZA PASJA

Nasze prace

portfolio

Skontaktuj się z nami

Prism Roman Kondratiuk spółka komandytowo – akcyjna z siedzibą w Krakowie, ul. Cieszyńska 6/17, 30-015 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000967605, NIP 6772476898, kapitał zakładowy w wysokości 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) – w całości wpłacony.

kontakt